dot
รู้จักสมาคม
dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
 

 

 

กีฬา 5 ฝ่าย

 

 กีฬา 5 ฝ่าย กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ atta สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ลดปัญหาขัดแย้ง ใน ระหว่างองค์กร ในวงการอุสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

MORE...
สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ไกด์ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยเห็นว่ารัฐควรหันมาสนับสนุนและส่งเสริมไกด์ไทยให้มากขึ้น

สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ไกด์ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยเห็นว่ารัฐควรหันมาสนับสนุนและส่งเสริมไกด์ไทยให้มากขึ้น

MORE...
นายกสมาคม ร่วม เปิดโครงการ "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น"

 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่โรงเเรมอัมรา สุรวงศ์ นายชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการอบรม SOS@Hotel สำหรับมัคคุเทศก์ ภายใต้สโลแกน "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น"

 

 
MORE...