dot
รู้จักสมาคม
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
คณะกรรมการบริหารงาน สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย


 AboutPGAthaiguide

รายงานลการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมตวันนา  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งนายกสมาคม  ผู้สมัคร 2 ท่าน
หมายเลข 1  นายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันต์  ได้ 144 คะแนน
หมายเลข 2  นายธวัชชัย  ชื่นสวัสดิ์  ได้ 38 คะแนน

ตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม  ผู้สมัคร 20 ท่าน
หมายเลข 1  นางเพชรดา  ศรชัยไพศาล  ได้ 155 คะแนน
หมายเลข 2  นายธนยศ  ณภัทรเที่ยงแท้  ได้ 144 คะแนน
หมายเลข 3  นายสมชาติ  อังกาบสี  ได้ 150 คะแนน
หมายเลข 4  นางสุภาภรณ์  หยดย้อย  ได้ 150 คะแนน
หมายเลข 5  นายจำเริญ  พิงพิทยากุล  ได้ 131 คะแนน
หมายเลข 6  นายชาติ  จันทนประยูร  ได้ 139 คะแนน
หมายเลข 7  นางสาวศิริลักษณ์  เขตสูงเนิน  ได้ 134 คะแนน
หมายเลข 8  นางสาวสุดารัตน์  เสียมไหม  ได้ 137 คะแนน
หมายเลข 9  นางสาวณัฏฐินี  ไกรทิพยสุนทร  ได้ 131 คะแนน
หมายเลข 10  นายกรวิชญ์  ประพฤทธิ์ตระกูล  ได้ 127 คะแนน

หมายเลข 11  นางอนัญญา  แก้วชินพร  ได้ 41 คะแนน
หมายเลข 12  นายพัณณ์กรณ์  อุโฆษบวรชัย  ได้ 38 คะแนน
หมายเลข 13  นางสาวจิรภัทร  แก้วชินพร  ได้ 36 คะแนน
หมายเลข 14  นางบุญล้น  ทั่งทอง  ได้ 38 คะแนน
หมายเลข 15  นายทิพากร  จันทร์แถม  ได้ 36 คะแนน
หมายเลข 16  นายสาธิต  เลิศโชติรัตน์  ได้ 36 คะแนน
หมายเลข 17  นางสาวชญาภา  สุขมะโน  ได้ 30 คะแนน
หมายเลข 18  นายจุติพล  รสภา  ได้ 32 คะแนน
หมายเลข 19  นายกิตติภูมิ  พงษ์ภัทรถาวร  ได้ 32 คะแนน
หมายเลข 20  นายสกุลวริศ  เผ่าสัจจ  ได้ 35 คะแนน

รายงานโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

 
 
 
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์รายการข่าวสามมิติเรื่องปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติ ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2557

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์รายการ Asia Connect ทางช่องสามเรื่อง ประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาไกด์ผีรับ AEC

 http://www.thaitv3.com/รายการข่าว/35645/60/Asia-Connect-เด่น---ไทย-เร่งแก้ปัญหาไกด์ผีรับ-AEC.html

 

 

3 october

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์

พร้อมกรรมการมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ ๓ ตุลาคม 

 

 ข่าวสัมมนา อบรม
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 ทุนเรียนภาษาสเปน ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย แก่มัคคุเทศก์ของไทย จำนวน 4 คน
วันที่ 27/03/2015   10:11:16

 เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 ทุนเรียนภาษาสเปน ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย แก่มัคคุเทศก์ของไทย จำนวน 4 คน 

MORE...
บัตรเชิญ
เปิดตัวห้องอาหารที่รองรับ ทัวร์ทั้ง กลางวันและอาหารค่ำแบบ บุฟเฟ่นานาชาติ จุได้500ที่นั่ง ชื่อ ว็อง เอน โรว์
วันที่ 11/02/2015   11:02:11

เปิดตัวห้องอาหารที่รองรับ ทัวร์ทั้ง กลางวันและอาหารค่ำแบบ บุฟเฟ่นานาชาติ จุได้500ที่นั่ง ชื่อ ว็อง เอน โรว์

MORE...