วันเสาร์ 30 พฤษภาคม 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ข่าววงการท่องเที่ยว > รมว.ท่องเที่ยวฯช่วยด้วย! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชงให้เยียวยา-จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ ในช่วง นทท.น้อย

รมว.ท่องเที่ยวฯช่วยด้วย! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชงให้เยียวยา-จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ ในช่วง นทท.น้อย

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, ข่าววงการท่องเที่ยว 6 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1,544 ครั้ง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคไรนา สายพันธุ์ใหม่2019 ได้ส่งผลให้ประเทศจีนออกข้อกำหนดยุติกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลกระทบให้มัคคุเทศก์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งหมดอยู่ในภาวะว่างงานทันที รวมถึงมัคคุเทศก์ภาษาอื่นๆ ที่กำลังจะประสบปัญหาการว่างงานเช่นกัน ล่าสุด นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือขอเสนอให้เยียวยา และจัดการอบรมให้กับมัคคุเทศก์อาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อย ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้กำหนดมาตรการเยียวยาภาคการท่องเที่ยวที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น โดยมีส่วนที่เยียวยามัคคุเทศก์ได้น้อยมากเนื่องจากมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างยาก และในข้อเท็จจริงมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคม ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาเมื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวประสบปัญหาการยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากสาเหตุภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือปัญหาทางการเมือง ฯลฯ มัคคุเทศก์จึงต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีพเสมอมา เช่นเดียวกับครั้งนี้ ที่มีกระแสข่าว ว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 จึงทำให้นักท่องที่ยวจากชาติอื่นๆ เริ่มยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในประทศไทยด้วย โดยจะเริ่มห็นผลชัดเจน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

จากปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ หลายหมื่นคนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทสงสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเสนอมาตรการ เพื่อให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อย่างเร่งด่วน โดยขอให้หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง และท้องถิ่นที่มีแผนการจัดงานสัมนา และดูงานในต่างประเทศ ให้พิจารณาเปลี่ยนมาจัดงานสัมมนา และดูงานต่างๆ ในประทศไทยไปก่อนในระยะนี้ เพื่ออุดหนุนผู้ประกอบการ และบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้ขับคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อเนื่องไปพลางก่อน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้มั่นคงอีกด้วย รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ลักษณะไทยเที่ยวไทยอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในประทศทั้งระบบ ตลอดจนให้มีการใช้มัคคุเทศก์เพื่อนำเที่ยวในทุกกรณี พร้อมทั้งขอให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในการจัดอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน นี้ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามัคคุเทศก์ปฏิบัติการมีโอกาสเข้ารับการอบรมได้ยากมากเนื่องจากติดภารกิจในโอกาสที่นักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมากนี้ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่จะจัดการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยว เมื่อเหตุกรณ์คลี่คลายลง โดยโครงการดังกล่าวนี้ควรจัดให้มีเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิกฤตครั้งนี้ทางผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม แบบโครงการต้นกล้าอาชีพที่เคยจัดมาแล้วในยุครัฐบาลสมัยหนึ่ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook