วันอาทิตย์ 5 เมษายน 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววงการท่องเที่ยว > เสียชีพอย่าเสียสัตย์! เสมา3 ตะลุยค่ายลูกเสืออุบลฯ กระตุ้นร่วมทำดีด้วยหัวใจ

เสียชีพอย่าเสียสัตย์! เสมา3 ตะลุยค่ายลูกเสืออุบลฯ กระตุ้นร่วมทำดีด้วยหัวใจ

หมวดหมู่ : ข่าววงการท่องเที่ยว 25 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 181 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตะลุยค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบาย และวางแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือ เตรียมดึงเข้าร่วมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านหนองไหล) โดยกล่าวถึงการมอบนโยบาย และวางแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือ ที่จะดึงลูกเสือ เข้าสู่โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับกิจการลูกเสือ รวมทั้งต้องการให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่10 รวมทั้งการผลักดันงบประมาณในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัด เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดอบรมลูกเสือ

โดยในปีงบประมาณ2563 จะดำเนินการพัฒนาทั้งค่ายลูกเสือ จำนวน 29 จังหวัด พร้อมทั้งขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือจำนวน 19 จังหวัด ให้พร้อมสำหรับการรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกันนี้ได้ฝากให้ครูทุกคน นอกจากจะทำหน้าที่ของครู ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูแล้ว จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องของความมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามคำปฏิญาณลูกเสือที่ให้ไว้ด้วย โดยเฉพาะการฝึกฝน และปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นคำปฏิญาณ และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือด้วยหัวใจ แต่งเครื่องแบบ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ รวมทั้งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ความเสียสละของพระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย พร้อมเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววงการท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook