• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขยายขอบเขตการทำงานมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ปรับประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ เป็น 3 ประเภท 6 ชนิด เริ่มใช้งาน 18 เมษายน นี้

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขยายขอบเขตการทำงานมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ปรับประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ เป็น 3 ประเภท 6 ชนิด เริ่มใช้งาน 18 เมษายน นี้

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขยายขอบเขตการทำงานมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ปรับประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ เป็น 3 ประเภท 6 ชนิด เริ่มใช้งาน 18 เมษายน นี้

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขยายขอบเขตการทำงานมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ปรับประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ เป็น 3 ประเภท 6 ชนิด เริ่มใช้งาน 18 เมษายน นี้

เพื่อขยายขอบเขตการทำงานของมัคคุเทศก์ทั่วประเทศให้กว้างมากขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอนาคต กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร

โดยปรับประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จากเดิม 2 ประเภท 10 ชนิด ได้แก่

#มัคคุเทศก์ประเภททั่วไป มี 2 ชนิด คือ
1. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรสีบรอนซ์เงิน
2. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ์ทอง

#มัคคุเทศก์ประเภทเฉพาะ มี 8 ชนิด คือ
1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู
2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย - เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า
3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) บัตรสีเขียว
4. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) บัตรสีแดง
5. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสีส้ม
6. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) บัตรสีเหลือง
7. มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม่วง
8. มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) บัตรสีน้ำตาล

เป็นใบอนุญาตแบบใหม่ มี 3 ประเภท 6 ชนิด ได้แก่#มัคคุเทศก์ประเภททั่วไปบัตรสีบรอนซ์เงิน

มัคคุเทศก์ประเภทเฉพาะภูมิภาค มี 4 ชนิดคือ
1. เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง บัตรสีเหลือง
2. เฉพาะภูมิภาค ภาคเหนือ บัตรสีเขียว
3. เฉพาะภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัตรสีส้ม
4. เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ บัตรสีฟ้า

และ #มัคคุเทศก์ประเภทท้องถิ่นบัตรสีน้ำตาล

ซึ่งการปรับประเภทใบอนุญาตใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
โดยผู้ยื่นขอมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งแรก ตลอดจนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แบบเก่า ยกเว้นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ที่มาต่ออายุหลังวันที่ 18 เมษายน 2562 จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต โดยสามารถติดต่อขอมีใบอนุญาตและต่ออายุ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และสาขา 6 สาขาทั่วประเทศ

ได้แก่
1. สาขากรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร)
2. สาขาภาคตะวันออก (ชลบุรี)
3. สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่)
4. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
5. สาขาภาคใต้ 1 (สุราษฎร์ธานี) และ
6. สาขาภาคใต้ 2 (ภูเก็ต)
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่ปิดพักเที่ยง

สามารถดูแผนที่ตั้งสาขาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.dot.go.th หรือสายด่วน DOT Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

โพสต์เมื่อ :
2562-04-01
 109
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์