• หน้าแรก

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • นโยบายนี้ดี!!! ประชุมรับฟังผลการศึกษาของโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

นโยบายนี้ดี!!! ประชุมรับฟังผลการศึกษาของโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

 • หน้าแรก

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • นโยบายนี้ดี!!! ประชุมรับฟังผลการศึกษาของโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

นโยบายนี้ดี!!! ประชุมรับฟังผลการศึกษาของโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

นโยบายนี้ดี!!! ประชุมรับฟังผลการศึกษาของโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน...(เช่น การประกอบกิจการบางธุรกิจต้องขอรับใบอนุญาตหลายใบหลายหน่วยงาน อาจบูรณาการเหลือแค่ใบเดียว เป็นต้น) โดยมีแนวทางการทำงาน (Conceptual Framework) 5 Cs ( Cut, Change, Combine, Continue, Create) ดังนี้.-

 1. Cut คือ การยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงาน
  2. Change คือ การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานบางส่วน
  3. Combine คือ การรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานไว้ด้วยกัน
  3. Continue คือ การคงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานไว้เช่นเดิม
  4. Create คือ การยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่

หวังว่านโยบายนี้คงได้รับการดำเนินการสานต่อไปจากรัฐบาลใหม่ - วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพ ฯ

โพสต์เมื่อ :
2562-04-01
 64
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์