• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 (11 มีนาคม 2562) และ คณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 (11 มีนาคม 2562) และ คณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 (11 มีนาคม 2562) และ คณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 (11 มีนาคม 2562) และ คณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562

โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 (11 มีนาคม 2562) และ คณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 (2 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเกณฑ์และแผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2562 ทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพื่อพัฒนาให้อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล โดยแบ่งระดับผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ

(1) ระดับทอง ค่าคะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป

(2) ระดับเงิน ค่าคะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป

(3) ระดับทองแดง ค่าคะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป และจะมีอายุของการรับรอง 3 ปี

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 หมวด คือ

(1) การบริหารจัดการ มีค่าถ่วงน้ำหนัก 15

(2) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีค่าถ่วงน้ำหนัก 50

(3) การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าถ่วงน้ำหนัก 35

ทั้งนี้ โดยมีแผนลงตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อตัดสินและมอบโล่รางวัลต่อไป

โพสต์เมื่อ :
2562-04-08
 75
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์