• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มัคคุเทศก์ ที่มีอายุช่วงสูงวัย สามารถทำกองทุนณาปนกิจผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ เพื่อเป็นกองทุนให้ลูกหลาน

มัคคุเทศก์ ที่มีอายุช่วงสูงวัย สามารถทำกองทุนณาปนกิจผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ เพื่อเป็นกองทุนให้ลูกหลาน

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มัคคุเทศก์ ที่มีอายุช่วงสูงวัย สามารถทำกองทุนณาปนกิจผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ เพื่อเป็นกองทุนให้ลูกหลาน

มัคคุเทศก์ ที่มีอายุช่วงสูงวัย สามารถทำกองทุนณาปนกิจผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ เพื่อเป็นกองทุนให้ลูกหลาน

มัคคุเทศก์ ที่มีอายุช่วงสูงวัย สามารถทำกองทุนณาปนกิจผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ เพื่อเป็นกองทุนให้ลูกหลาน หรือให้ลูกหลานเป็นผู้ส่งจ่าย จ่ายปีล่ะ ไม่ถึง 5,000 บาท เสียชีวิตทุกกรณี ได้ กองทุนล่ะ 600,000 บาท ถ้าปีนี้อายุ 55 ปี ขออยู่ต่อถึง 100ปี เท่ากับจ่าย 45*5,000= 225,000 บาท เสียชีวิตได้ 600,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมา มัคคุเทศก์หลายท่านที่ทำณาปนกิจลูกหลานได้รับเงินกองทุนนี้จริง. สมาชิกณาปกิจ ณ.สิ้นปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 285,322ราย. บางท่านอาจจะกังวลว่า ยอดเงินจากไหนมาจ่าย จาก ยอดกองทุน 600,000 บาท หารด้วยจำนวนสมาชิก 285,322 จะเป็นยอดหัก จากสมาชิก ที่นำส่งคนล่ะ 4,500 บาท ทุกปี มาหารต่อราย ทุกครั้งที่มีสมาชิกเสียชีวิต จะหัก ให้ผู้เสียชีวิต รายล่ะ 2.11บาท ปีที่แล้ว เสียชีวิต 191 ราย 2.11*191= 403 บาท เงินส่วนที่เหลือ ถูกจัดเก็บเข้ากองทุน เป็นตัวเลขการดำเนินงานจริงเพื่อเพื่อนสมาชิกกองทุน จึงขอเชิญชวนให้เพื่อนมัคคุเทศก์ วางแผนภาคสมัครใจสำหรับอนาคต โดยสมาขิกสหกรณ์ ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์ เพื่อนำมาจ่ายเข้ากองทุนณาปนกิจ และผ่อนจ่าย 5 เดือน คืนให้กับสหกรณ์ โดยที่ไม่ต้องนำเงินก้อนออกมาชำระเจ้ากองทุน จึงขอเชิญชวนให้เพื่อนมัคคุเทศก์ วางแผนเพื่ออนาคตเข้าร่วมโครงการนี้ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
2562-04-25
 77
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์