สำนักงานเขตบางกอกน้อย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

ประกาศจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

เรียนนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือแจ้งกรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนำเที่ยว แจ้งนักท่องเที่ยวให้เลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม บริเวณท่าน้ำที่จอดเทียบเรือ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการที่มีนกพิราบมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ในบริเวณดังกล่าว

ในการนี้กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือจากท่าน ในการแจ้งมัคคุเทศก์ให้ทราบและปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการแจ้งนักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ เพื่อเป็นการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนที่มาจากนกพิราบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2534 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3)พ. ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

เรียนนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือแจ้งกรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนำเที่ยว แจ้งนักท่องเที่ยวให้เลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม บริเวณท่าน้ำที่จอดเทียบเรือ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการที่มีนกพิราบมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ในบริเวณดังกล่าว

ในการนี้กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือจากท่าน ในการแจ้งมัคคุเทศก์ให้ทราบและปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการแจ้งนักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ เพื่อเป็นการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนที่มาจากนกพิราบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2534 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3)พ. ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

โพสต์เมื่อ :
2562-05-07
 500
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์