• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว (คธม.บช.ทท.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว (คธม.บช.ทท.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว (คธม.บช.ทท.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว (คธม.บช.ทท.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 . ... สุรศักดิ์  สุรินท์แก้ว ผู้กำกับการ กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผกก.คธม.บช.ทท.) และ ...เกื้อกมล  ดวงประทีป ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผกก.1 บก.ทท.1) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจและ ประชาชน จำนวน 100 นาย โดยมี

...รัชพล  รุ่งกิตติวรกุล รอง ผกก.คธม.บช.ทท., ...อลงกรณ์  กาญจนวรางกูร สว.กก.คธม.บช.ทท., นายรณรงค์ชีวินสิริอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน , ข้าราชการตำรวจ กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (คธม.บช.ทท.) , ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ( บก.ทท.1) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน , เจ้าหน้าที่เขตพระนคร , เจ้าหน้าที่วัด และ อาสาตำรวจฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดภายในบริเวณ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพี้นที่ในชุมชนต่าง ให้มีความเจริญและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน

ขอบคุณเรื่องแนะนำจาก

สายชล ชูชื่น ผู้สื่อพิเศษ บก.ข่าวสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ

โพสต์เมื่อ :
2562-06-12
 68
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์