อุทยานแห่งชาติ มรดกไทย มรดกอาเซียน ASEAN Heritage Parks in Thailand

อุทยานแห่งชาติ มรดกไทย มรดกอาเซียน ASEAN Heritage Parks in Thailand

       

     ได้รับการนิยามว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญสูงเป็นตัวแทนระบบนิเวศของภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนัก ความภูมิใจ รู้คุณค่า เกิดความสุข และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์ของภูมิภาค และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการรักษามรดกทางธรรมชาติร่วมกัน 

   

     พื้นที่อนุรักษ์ที่จะได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ คือ มีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ มีความเป็นตัวแทนของภูมิภาค มีความเป็นธรรมชาติ มีขอบเขตทางกฎหมายอย่างชัดเจน และมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

     อุทยานมรดกแห่งอาเซียนของประเทศไทย มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

     อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตะรุเตา , กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา ,กลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

   

     โดยพื้นที่คุ้มครองที่จัดอยู่ในทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน ได้แก่

     

     1.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

        ครอบคลุมพื้นที่ 1,490 ตาราง กิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 เมษายน .. 2517 และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอันทรงคุณค่า จึงได้รับ การประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน .. 2527

     2.กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา

        กลุ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลฝั่งทะเลอันดามันที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความโดดเด่น ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อันมีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำตื้น 

        อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำลึก และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและภูมิประเทศเขาหินปูน (Karst Topography) ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม .. 2546

แหล่งข้อมูล

-http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1043

-อุทยานแห่งชาติ มรดกไทย มรดกอาเซียน ASEAN Heritage Parks in Thailand 

-http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=204&lang=th

-https://travel.mthai.com/region/south/79658.html

-http://www.painaidii.com/business/119139/photo/9/lang/en/#photo

โพสต์เมื่อ :
2562-07-19
 143
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์