• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมบรรยายพิเศษโดย พล.ร.ท.อมรโชติ สุจิรัตน์ "เรื่อง ระบบจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล" โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญในการประชุม โดยสรุปคือ การเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวและการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดระเบียบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทางบกและทางน้ำ พร้อมทั้งเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว และบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

บรรยากาศการประชุม

โพสต์เมื่อ :
2562-07-30
 482
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์