กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แจ้งกำหนดการซ้อมจัดรูปขบวนเรือ(ซ้อมย่อยครั้งแรก)ในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แจ้งกำหนดการซ้อมจัดรูปขบวนเรือ(ซ้อมย่อยครั้งแรก)ในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือ ขั้นสุดท้าย ก่อนการซ้อมย่อย (ครั้งแรกใน 22 ..62) จะมีการฝึกซ้อมจัดรูป ในแม่น้ำเจ้าพระยา ข่วงสะพานกรุงธน ถึง สะพานปิ่นเกล้า ทุกริ้วเรือ..โดยได้ทำการฝึกริ้วเรือที่ 1 และ 5 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ถึง 26 ..62 

.

.

การฝึกขั้นสุดท้าย ในวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 .. เป็นการฝึก ริ้วเรือที่ 2 3 และ 4 โดนจะนำเรือรูปสัตว์ ออกจากอู่เรือ ไปร่วมการฝึกด้วย (เว้นเรือพระที่นั่ง4 ลำ) ซึ่งจพหาเรือฝึกอื่นมาทดแทน กำหนดการฝึกในช่วงเวลา 0700 ถึง 1200 ซึ่งเป็นช่วงเวลาระดับน้ำขึ้น โดยมี หน่วย งาน กรมเจ้าท่า และ กองเรือลำน้ำ มาอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร และดูแลความปลอดภัยเรือราชพิธี ที่ออกฝึก 

จากนั้น วันที่ 8 .. จะฝึกเรือ ทั้ง 52 ลำ ในพื้นที่ดังกล่าว (ขอบเขตถึงปากคลองบางกอกน้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนในการใช้เส้นทางน้ำ)

.

.

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการเดินทางทางน้ำ ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ จะดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์ เรือตำรวจ เรือแตงโม เรือแซง และเรือดั้ง ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลองบางกอกน้อย 

.

.

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม อาศัยอำนาจตามาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) จึงประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 .และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 . หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

- ด้านทิศใต้ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ 

2.1 ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้า

และเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี

2.2 ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฝากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

3. คำเตือน

ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

.

.

แผนการฝึกซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารคในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่  

- วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ กันยายน ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒

. การซ้อมย่อย ครั้งที่

- วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๐. การซ้อมใหญ่ ครั้งที่  

- วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๑. การซ้อมใหญ่ ครั้งที่  

- วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๒. พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินฯ 

- วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ :
2562-08-04
 151
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์