• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางทริปสุดท้ายของการเดินทางกับภารกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (G-National Park) ประจำปี 2562 ของกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติ "ภูผาเทิบ"

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางทริปสุดท้ายของการเดินทางกับภารกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (G-National Park) ประจำปี 2562 ของกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติ "ภูผาเทิบ"

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางทริปสุดท้ายของการเดินทางกับภารกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (G-National Park) ประจำปี 2562 ของกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติ "ภูผาเทิบ"

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางทริปสุดท้ายของการเดินทางกับภารกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (G-National Park) ประจำปี 2562 ของกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติ "ภูผาเทิบ"

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ร่วมเดินทางทริปสุดท้ายของการเดินทางกับภารกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (G-National Park) ประจำปี 2562 ของกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม***** ณ อุทยานแห่งชาติ "ภูผาเทิบ" (เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร) ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร....เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทย มีความโดดเด่นของลักษณะภูมิประเทศที่มีกลุ่มหินเทิบซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน สายลม และแสงแดด ที่ผ่านกาลเวลานานกว่า 95-120 ล้านปี ทำให้กลุ่มหินมีรูปร่างแตกต่างกันไป เช่น เก๋งจีน มงกุฏ จระเข้ หอยสังข์ ดอกเห็น เท้าช้าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ อีก ได้แก่ ลานมุจลินท์ ผางอย ผาอูฐ น้ำตกภูถ้ำพระ ผามะนาว ผาไทร ถ้ำลอด น้ำตกวังเดือนห้า และ ถ้ำฝ่ามือแดง

โพสต์เมื่อ :
2562-08-06
 59
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์