• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คณะ รัฐมนตรี มีมติ ไม่ฟรี วีซ่า แก่นักท่องเที่ยว จีน และ อินเดีย ตามที่ รัฐมนตรี ท่องเที่ยวเสนอ เหตุเพราะอาจกระทบ ความมั่นคง และ อาชญากรรมข้ามชาติ แต่จะ ขยายเวลา ฟรีค่า วีซ่า แทน

คณะ รัฐมนตรี มีมติ ไม่ฟรี วีซ่า แก่นักท่องเที่ยว จีน และ อินเดีย ตามที่ รัฐมนตรี ท่องเที่ยวเสนอ เหตุเพราะอาจกระทบ ความมั่นคง และ อาชญากรรมข้ามชาติ แต่จะ ขยายเวลา ฟรีค่า วีซ่า แทน

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คณะ รัฐมนตรี มีมติ ไม่ฟรี วีซ่า แก่นักท่องเที่ยว จีน และ อินเดีย ตามที่ รัฐมนตรี ท่องเที่ยวเสนอ เหตุเพราะอาจกระทบ ความมั่นคง และ อาชญากรรมข้ามชาติ แต่จะ ขยายเวลา ฟรีค่า วีซ่า แทน

คณะ รัฐมนตรี มีมติ ไม่ฟรี วีซ่า แก่นักท่องเที่ยว จีน และ อินเดีย ตามที่ รัฐมนตรี ท่องเที่ยวเสนอ เหตุเพราะอาจกระทบ ความมั่นคง และ อาชญากรรมข้ามชาติ แต่จะ ขยายเวลา ฟรีค่า วีซ่า แทน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไม่เห็นชอบมาตรการยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย เข้ามาเที่ยวประเทศไทย 15 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ และขอให้ยกเลิกการเสนอเรื่องดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ฟรีค่าธรรมเนียมหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศและต้องประทับตราวีซ่า หรือ Visa on Arrival แทนรวม 18 ชาติ ซึ่งในจำนวนประเทศดังกล่าว จะมีจีน และอินเดีย รวมอยู่ด้วย

"กรณีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 7 เดือน น่าจะเป็นการกระตุ้นให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ส่วนประเด็นฟรีวีซ่าไปเลยนั้น ครม.เห็นว่าอาจจะเตรียมการไม่ทัน" นายพิพัฒน์ กล่าว

โพสต์เมื่อ :
2562-08-20
 553
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์