• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อุปนายก สมาคมมัคคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศ ไทยพีบีเอส ในกรณีของ ปัญหาวงการทัวร์จีน ที่มีแต่ ไกด์เถื่อนต่างชาติ ผู้ประกอบการต่างด้าว

อุปนายก สมาคมมัคคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศ ไทยพีบีเอส ในกรณีของ ปัญหาวงการทัวร์จีน ที่มีแต่ ไกด์เถื่อนต่างชาติ ผู้ประกอบการต่างด้าว

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อุปนายก สมาคมมัคคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศ ไทยพีบีเอส ในกรณีของ ปัญหาวงการทัวร์จีน ที่มีแต่ ไกด์เถื่อนต่างชาติ ผู้ประกอบการต่างด้าว

อุปนายก สมาคมมัคคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศ ไทยพีบีเอส ในกรณีของ ปัญหาวงการทัวร์จีน ที่มีแต่ ไกด์เถื่อนต่างชาติ ผู้ประกอบการต่างด้าว

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายวัสพล อุปนายก สมาคมมัคคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศ ไทยพีบีเอส ในกรณีของ ปัญหาวงการทัวร์จีน ที่มีแต่ ไกด์เถื่อนต่างชาติ ผู้ประกอบการต่างด้าว ที่มาในรูปแบบนอมินี ที่เข้ามา ลักลอบ ทำการท่องเที่ยว แบบเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่คำนึงถึง ศิลปะ ขนมธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ของประเทศไทย ตลอดจน การทำทัวร์ แบบหลอกลวง

ทำให้นักท่องเที่ยว มีความเข้าใจผิด ต่อการท่องเที่ยว ของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลเสีย ต่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในตลาดจีน และยังเรียกร้องให้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว ร่วมมือ กัน หาทางแก้ไขและป้องกัน อย่างเร่งด่วน

โพสต์เมื่อ :
2562-09-10
 33
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์