• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น กรรมการตัดสิน สรุปผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)ประจำปี 2562

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น กรรมการตัดสิน สรุปผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)ประจำปี 2562

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น กรรมการตัดสิน สรุปผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)ประจำปี 2562

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น กรรมการตัดสิน สรุปผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)ประจำปี 2562

สรุปผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ซึ่ง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ร่วมเป็น กรรมการตัดสิน ประจำปี 2562 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 แห่ง โดยผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .... โดยสรุปผลได้ดังนี้

ระดับเหรียญทอง 19 แห่ง (คะแนน 80% ขึันไป)
ระดับเหรียญเงิน 4 แห่ง (คะแนน 70% ขึ้นไป)
ระดับเหรียญทองแดง 1 แห่ง (คะแนน 60% ขึ้นไป)
ไม่ผ่านการประเมิน 1 แห่ง

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติสีเขียวที่ได้รับคะแนนระดับเหรียญทอง จำนวน 19 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-พังงา, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน-พังงา, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-น่าน, อุทยานแห่งชาติแม่ปิง-เชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง-พังงา, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา-เชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง-เลย เป็นต้น

โพสต์เมื่อ :
2562-09-25
 77
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์