ต้านค้างาช้าง! ไกด์ไทยช่วยไทย...ทำอย่างไรให้เที่ยวไทย ไร้การซื้อขายงาช้าง

ต้านค้างาช้าง! ไกด์ไทยช่วยไทย...ทำอย่างไรให้เที่ยวไทย ไร้การซื้อขายงาช้าง

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล จัดการสัมมนาพิเศษ “มัคคุเทศก์ไทยช่วยไทย...ปลอดการค้างาช้าง”

คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นำสมาชิกร่วมสัมมนาพิเศษ “มัคคุเทศก์ไทยช่วยไทย...ปลอดการค้างาช้าง” ณ ห้องทองหล่อ2 ชั้น6 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซอยสุขุมวิท55

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย โดยคุณเจษฎา ทวีกาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล พร้อมด้วยคุณประพิมพ์พรรณ เงินทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ WWF ประเทศไทย ในด้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวกับการละเมิดกฎหมายการซื้อขายสัตว์ป่า และร่วมกันทำเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้เที่ยวไทย-ไร้การซื้อขายงาช้าง” โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอแผนความคิดของแต่ละกลุ่ม ก่อนจะนำความคิดเห็นในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้ไปต่อยอดในการรณรงค์ปลอดการค้างาช้าง

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณนุวรรต ลีลาพตะ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า หรือชุดเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมบรรยายในการป้องปรามการลักลอบการทำผิดกฎหมายซื้อขายสัตว์ป่าในธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
2562-09-30
 290
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์