• หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กรมธนารักษ์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ

กรมธนารักษ์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กรมธนารักษ์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ

กรมธนารักษ์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ

ตามที่กรมธนารักษ์ได้เชิญผู้แทนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธบางลำพู เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ นั้น...

ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

สำหรับ "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อค้นคว้าศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ ในแต่ละยุคสมัย เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวที่ปรากฏบนเหรียญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญ ผู้สนใจทั่วไปในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์และศิลปวัฒนธรรม โดยอาคารแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (ผู้อำนวยการ: นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล) กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง

ติดต่อ: พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818
โทรสาร : 02-281 0352
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com
วันและเวลาทำการ
วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์, วันเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
(รอบแรกเริ่มเวลา 10.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 17.00 น. มีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที)

*ในแต่ละรอบสามารถรองรับผู้ชมได้จำนวน 20 ท่าน*
ค่าเข้าชม: ฟรี ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

โพสต์เมื่อ :
2562-09-30
 215
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์