ท่าอากาศยานไทยร่วมรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ประกาศชัด...! 3 กุมภาพันธ์นี้ ท่าอากาศยานไทย“เป็นเขตปลอดบุหรี่”

ท่าอากาศยานไทยร่วมรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ประกาศชัด...! 3 กุมภาพันธ์นี้ ท่าอากาศยานไทย“เป็นเขตปลอดบุหรี่”

ท่าอากาศยานไทยร่วมรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ประกาศชัด...! 3 กุมภาพันธ์นี้ ท่าอากาศยานไทย“เป็นเขตปลอดบุหรี่”

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ..2560

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานไทยทั้ง 6 แห่ง ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

โพสต์เมื่อ :
2562-02-03
 810
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์