• หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • ประกาศจากกรมท่องเที่ยว เรื่องขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศจากกรมท่องเที่ยว เรื่องขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • ประกาศจากกรมท่องเที่ยว เรื่องขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศจากกรมท่องเที่ยว เรื่องขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ตามที่ได้มีการประกาศกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ..2561 มีผลทำให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคเมื่อมาต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ..2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์(ฉบับที่2)..2559 และประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ..2561 โดยการดำเนินการขอเข้ารับการอบรมและทดสอบให้เป็นไปตามประกาศนี้

โพสต์เมื่อ :
2562-02-07
 4858
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์