• หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล บีเอนเอช สีลม จัดอบรม"การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่3" SOS@Holtel for ToutGuide #3

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล บีเอนเอช สีลม จัดอบรม"การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่3" SOS@Holtel for ToutGuide #3

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสมาคมฯ

  • สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล บีเอนเอช สีลม จัดอบรม"การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่3" SOS@Holtel for ToutGuide #3

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล บีเอนเอช สีลม จัดอบรม"การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่3" SOS@Holtel for ToutGuide #3

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล บีเอนเอช สีลม

จัดอบรม"การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่3" SOS@Holtel for ToutGuide #3

ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น3โรงพยาบาล บีเอนเอช สีลม เงื่อนไขในการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 ท่าน(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม) จึงขอชี้แจงรายละเอียดตามใบประกาศดั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
2562-02-07
 401
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์