สมาคมมัคคุเทศก์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2561-2563

สมาคมมัคคุเทศก์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2561-2563

เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคม และ สมาชิกคณะทำงาน 

ด้วยจะจัดให้มีการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561-2563 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:00 . ศูนย์อบรมมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชั้น 3 อาคารเสริมทรัพย์(สี่แยกห้วยขวาง-สถานีรถไฟฟ้า MTR ห้วยขวาง ทางออกประตู 4) ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

1.1 สรุปผลการจัด Fam-Trip ร่วมกับ ททท.จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 

1.2 สำนักพระราชวัง ขอความร่วมมือนำนักท่องเที่ยวที่เป็นคณะ (G.I.T.) ชม "โขนเฉลิมกรุง"หลังจากนำคณะทัวร์ชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว

1.3 การจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค โดยสถาบันการพลศึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนงบประมาณของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่3/2561-2563

3 พิจารณารับรองงบการเงินและบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2562

4 พิจารณาแผนงานของคณะทำงานต่างๆ ที่นำเสนอ โดยประธานคณะทำงานหรือ ผู้แทน

5 รายงานสรุปยอดสมาชิก และอนุมัติการสมัครสมาชิก

6 พิจารณามอบหมายผู้แทนร่วมงาน ประชุม สัมมนา บรรยาย และรายงานสรุปจากผู้แทน

7 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
2562-02-12
 290
ผู้เข้าชม
 | 
 0
ความเห็น

แสดงความคิดเห็น

captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์