ข่าวประชาสัมพันธ์

;

ข่าวประชาสัมพันธ์

44 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2562-06-18
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕
0 ความเห็น
|
24 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-06-17
นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังจากพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
0 ความเห็น
|
13 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-06-12
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่อง เที่ยว (คธม.บช.ทท.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
0 ความเห็น
|
22 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-06-11
กรมการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพเเห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน "วันมัคคุเทศก์ไทย" ประจำปี 2562
1 ความเห็น
|
84 ผู้เข้าชม
1230 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์