ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2562-04-02
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
0 ความเห็น
|
51 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-03-08
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง Job Order" เจ้าปัญหา ควรมีหรือไม่ควรมีอย่างไร มีแล้วเกิดโทษหรือประโยชน์อย่างไร มาออกความคิดความเห็น กันได้ แต่อย่าลืม ลงทะเบียน ออนไลน์ล่วงหน้า ที่นั่งมีจำกัด แค่ 100 ที่นั่งเท่านั้น
1 ความเห็น
|
633 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-02-27
(ภาคใต้ รุ่นที่ 1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สําหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
0 ความเห็น
|
107 ผู้เข้าชม
706 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์