ข่าวสารสมาคมฯ

ข่าวสารสมาคมฯ

23 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-12
ชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง กรุงเทพฯ และสภาแรงงานแห่งชาติ ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ถกแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติ และซิตติ้งไกด์ผิดกฎหมาย เตรียมผลักดันตั้งสภามัคคุเทศก์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
1 ความเห็น
|
20 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-12
ชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง กรุงเทพฯ และสภาแรงงานแห่งชาติ ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ถกแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติ และซิตติ้งไกด์ผิดกฎหมาย เตรียมผลักดันตั้งสภามัคคุเทศก์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0 ความเห็น
|
4 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-12
ชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง กรุงเทพฯ และสภาแรงงานแห่งชาติ ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ถกแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติ และซิตติ้งไกด์ผิดกฎหมาย เตรียมผลักดันตั้งสภามัคคุเทศก์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0 ความเห็น
|
4 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-12
ชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง กรุงเทพฯ และสภาแรงงานแห่งชาติ ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ถกแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติ และซิตติ้งไกด์ผิดกฎหมาย เตรียมผลักดันตั้งสภามัคคุเทศก์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0 ความเห็น
|
3 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-12
ชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง กรุงเทพฯ และสภาแรงงานแห่งชาติ ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ถกแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติ และซิตติ้งไกด์ผิดกฎหมาย เตรียมผลักดันตั้งสภามัคคุเทศก์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0 ความเห็น
|
2 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-12
ชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชมรมไกด์ภาษาจีนกลาง กรุงเทพฯ และสภาแรงงานแห่งชาติ ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ถกแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติ และซิตติ้งไกด์ผิดกฎหมาย เตรียมผลักดันตั้งสภามัคคุเทศก์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0 ความเห็น
|
6 ผู้เข้าชม
122 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์