สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

สหกรณ์ออมทรัพย์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/zp11569/domains/pgathaiguide.com/public_html/wp-content/themes/jumla/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน จัดกิจกรรม ” เทศกาลของกินของใช้ไกด์ไทยสู้ภัยโควิด-19@ตลาดน้ำตลิ่งชัน ” ทุกวันเสาร์อาทิตย์ 20 มีนาคมถึง 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 น h

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน จัดกิจกรรม ” เทศกาลของกินของใช้ไกด์ไทยสู้ภัยโควิด-19@ตลาดน้ำตลิ่งชัน ” ทุกวันเสาร์อาทิตย์ 20 มีนาคมถึง 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 น

2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน

2 กระทรวงจับมือจังหวัดภูเก็ต แถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine เรียกความเชื่อมั่นให้คนพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หมดปัญหากู้เงินยาก! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชวนออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ

หมดปัญหากู้เงินยาก! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชวนออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ

ประเด็นร้อน ! ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกินนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่านักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คน ไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์

ประเด็นร้อน… พลาดไม่ได้สำหรับมัคคุเทศก์ทุกท่าน และท่านที่สนใจ หัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้… เป็นไปได้ไหมถ้า… – นักท่องเที่ยว 12 คน ไม่ต้องมีมัคคุเทศก์ – นักท่องเที่ยว 50 คน ต่อมัคคุเทศก์ 1 คน – นานาทัศนะ ต่างความคิดเห็น… – คุยประเด็นร้อน เวลาพิเศษ

ที่มา อำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากฎหมายต่าง​ ๆ ที่ออกมาบังคับใช้แต่ละฉบับนั้นมีกระบวนการมากมายใช้เวลาเนิ่นนาน และเมื่ออกมาแล้ว​ ยังยุ่งยากในการจะออกกฎหมายลูกหรืออนุบัญญัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่หรือของ พระราชบัญญัติแต่ละฉบับ บางเรื่องก็อาจจะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ทัน​ อย่างไรก็ตาม​ ปกติ​ พรบ.​ส่วนใหญ่จะออกมาแบบปลายเปิด เพื่อเปิดช่องว่างให้มีการกำหนดหรือแก้ไขในบางเรื่องในบางมาตราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมและชัดเจน​ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง​ พรบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก็เช่นกัน ที่กำหนดไว้ในบางมาตราในตอนท้ายว่า “ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด” ซึ่งที่มาของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้กำหนดไว้ใน พรบ.​ถึงที่มาของคณะกรรมการไว้ใน มาตรา 7

สู้ภัยโควิด-19! สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ ออก 5 มาตรการเยียวยาสมาชิก

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดวิกฤติการณ์การแพร่กระจายไวรัส CVDIท-19 ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้มี 5 มาตรการ ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตามศักยภาพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้   เพิ่มวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 1.1.ปัจจุบันมีสมาชิกหลายรายที่ขอกู้ยืมเงินจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหุ้นสะสมของคนเอง ภายใต้เงื่อนไขระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินปัจจุบัน สมาชิกจำเป็นต้องผ่อนชำระ เงินกู้ภายใต้สัญญาเดิมให้จบสิ้นก่อน จึงจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ได้ 1.2..ภายได้มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ สมาชิกจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ เพิ่มเดิมให้เต็มวงเงินมูลค่าหุ้นสะสมที่ตนเองมีอยู่ได้ โดยวิธีการปฏิบัติในการขอกู้ยืม

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ อะไร

         สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ  สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน