สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

กรรมการบริหาร

ช่วยด้วยใจ ! สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และ มัคคุเทศก์ที่ออกร้านขายสินค้าในงาน บิ๊กซีชวนกิน ชวนเที่ยวร่วม บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ย่านคลองสาน

ช่วยด้วยใจ !  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และ มัคคุเทศก์ที่ออกร้านขายสินค้าในงาน บิ๊กซีชวนกิน ชวนเที่ยวร่วม  บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ย่านคลองสาน   วันที่ 12 ส.ค. 63 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เขตคลองสาน สร้างความเดือดร้อนให้ประชนชนผู้ประสพภัย จำนวนมาก  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมช่วยเหลือมัคคุเทศก์จาก

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ที่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ.2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1 นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ เป็น นายกสมาคมฯ รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 10 คน และประธานฯเสนอให้ดำรงตำแหน่ง ดั้งนี้ 1 นายวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ เป็น อุปนายก