สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย   ช่วงก่อตั้งสมาคม   นับแต่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา  อาชีพที่เจริญเติบโตควบคู่กันมากับการท่องเที่ยวไทย คือ มัคคุเทศก์  ซึ่งก็ได้มีกลุ่มมัคคุเทศก์จัดพบปะสังสรรค์กันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 จึงเห็นควรว่าน่าจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นปึกแผ่น โดยดำริให้จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น