นายกสมาคม ร่วมเปิดโครงการ "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น" article

นายกสมาคม ร่วมเปิดโครงการ "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น"
_____________________________________________________________

  

 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่โรงเเรมอัมรา สุรวงศ์ นายชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการอบรม SOS@Hotel สำหรับมัคคุเทศก์ ภายใต้สโลแกน "มัคคุเทศก์ไทยล้ำ นำเที่ยวได้ กู้ชีพเป็น"

 โครงการอบรม SOS@Hotel เป็นหลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตที่สามารถใช้ได้จริงเมื่อประสบเหตุ มีการทดสอบก่อนจบหลักสูตรโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง มีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นผู้สอนและควบคุมการปฎิบัติอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการสูญเสียและช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที

 

 

                _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพระยาดำรงฯ พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย article
ประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ "พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย" article
สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ article
กีฬา 5 ฝ่าย article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้อนรับเที่ยวเรือปฐมฤกษ์ Majestic Princess article
ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนาและพันธมิตรจัดกิจกรรม “พี่ๆ มัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา พาน้องเที่ยว” article
ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนภูเก็ต ร่วมกับสมาคมยูนนานภูเก็ตบริจาคของใช้จำเป็นแก่สถานสงเคราะห์บ้านคนชรา ป่าคลอก จ.ภูเก็ต article
ททท. ได้พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application “Amazing Thailand” article
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมมัคคุเทศภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิก เพื่อนำเงินไปบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ article
บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะมูลฝอย ที่เมืองเก่า อยุธยา article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย article