สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

ข่าวดี ข่าวด่วนสำหรับผู้ถือบัตรไกด์ สีชมพูที่หมดอายุระหว่าง 18 เมษ – 30 มิย พ.ศ.2562


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/zp11569/domains/pgathaiguide.com/public_html/wp-content/themes/jumla/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

ข่าวดี ข่าวด่วนสำหรับผู้ถือบัตรไกด์ สีชมพูที่หมดอายุระหว่าง 18 เมษ – 30 มิย พ.ศ.2562

อนุสนธิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ 27 สค.2562 เพื่อแก้ปัญหามัคคุเทศก์ที่ขาดคุณสมบัติในการต่ออายุและเปลี่ยนประเภทบัตรฯ จึงให้มัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตั้งแต่ 18 เม.ย-30 มิ.ย.เข้ารับการอบรมและทดสอบ สามารถติดต่อเข้ารับการอบรม และทดสอบที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก่อนท่านจะเสียสิทธิ์ไปอย่างถาวร รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 02 216 6905