สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

ที่มา อำนาจ และหน้าที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/zp11569/domains/pgathaiguide.com/public_html/wp-content/themes/jumla/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

ที่มา อำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากฎหมายต่าง​ ๆ ที่ออกมาบังคับใช้แต่ละฉบับนั้นมีกระบวนการมากมายใช้เวลาเนิ่นนาน และเมื่ออกมาแล้ว​ ยังยุ่งยากในการจะออกกฎหมายลูกหรืออนุบัญญัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่หรือของ พระราชบัญญัติแต่ละฉบับ บางเรื่องก็อาจจะตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ทัน​ อย่างไรก็ตาม​ ปกติ​ พรบ.​ส่วนใหญ่จะออกมาแบบปลายเปิด เพื่อเปิดช่องว่างให้มีการกำหนดหรือแก้ไขในบางเรื่องในบางมาตราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมและชัดเจน​ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง​ พรบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก็เช่นกัน ที่กำหนดไว้ในบางมาตราในตอนท้ายว่า “ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด” ซึ่งที่มาของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้กำหนดไว้ใน พรบ.​ถึงที่มาของคณะกรรมการไว้ใน มาตรา 7