Tags : 30​ ตุลาคม​ 2563​ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ 2563 ณ​ โรงแรม​ เดอะ​ เบอร์เคลีย์​ ประตูน้ำ และ​ครบรอบ​ 45​ ปี​ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

อัพเดท ล่าสุด