สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Video

รมว.ท่องเที่ยวฯช่วยด้วย! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชงให้เยียวยา-จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ ในช่วง นทท.น้อย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคไรนา สายพันธุ์ใหม่2019 ได้ส่งผลให้ประเทศจีนออกข้อกำหนดยุติกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลกระทบให้มัคคุเทศก์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งหมดอยู่ในภาวะว่างงานทันที รวมถึงมัคคุเทศก์ภาษาอื่นๆ ที่กำลังจะประสบปัญหาการว่างงานเช่นกัน ล่าสุด นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือขอเสนอให้เยียวยา และจัดการอบรมให้กับมัคคุเทศก์อาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อย ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา