สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม“ปั่นปันสุข ล้อ ราง เรือ ตะลุยพระนคร” นำนักปั่นจากถิ่นมอญเที่ยวพระนครตามหาโอ่งอ่าง เส้นทางสองฝั่งเจ้าพระยาเช็คอินสวนลอยฟ้าแห่งแรกของโลก

Posted On By saichon
0 0
Read Time:3 Minute, 29 Second

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม“ปั่นปันสุข ล้อ ราง เรือ ตะลุยพระนคร” นำนักปั่นจากถิ่นมอญเที่ยวพระนครตามหาโอ่งอ่าง เส้นทางสองฝั่งเจ้าพระยาเช็คอินสวนลอยฟ้าแห่งแรกของโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม“ปั่นปันสุข ล้อ ราง เรือ ตะลุยพระนคร”ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ภายใต้
นโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยล้อ ราง เรือ และแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอีกดัวย
ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าว ททท.กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี นำนักปั่นจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีโดยรถไฟฟ้ามายังสถานีอิสรภาพ เริ่ม
จุดแรก ณ วัดกัลยาณมิตร สักการะ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาฃองประชาชนจำนวนมาก หลังจากนั้นปั่นเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาถึง ศาลเจ้าเกียนอันเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุมากกว่าร้อยปี ภายในศาลเจ้าประกอบด้วยสิ่งของล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์ทั้ง ไม้เครื่องแกะสลักที่มีความประณีตและสมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก
ต่อด้วยเข้าสู่ชุมชนคริสต์โดยผ่านศาลาท่าน้ าของวัดซางตาครู้ส ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงาม ก่อนเข้าสู่วัดไทยแต่ได้รางวัลจากยูเนสโก จากโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากนั้นปั่นไปยังจุดไฮไลท์“สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ให้ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร นำคณะนักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานีจัดกิจกรรมเป็นคณะแรกหลังจากได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้เข้าชม “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” สวนสาธารณะกลางน้ำแห่งแรกของโลกเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร จากโครงสร้างของรางรถไฟฟ้าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างถูกปรับให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่มีทางเดินและทางจักรยาน โดยมีระยะทางยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร รวมทั้งติดตั้งลิฟต์ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง มีที่นั่งพักให้ประชาชนได้ผ่อนคลายหลังจากเดินออกกำลังกาย และยังสามารถชมวิวได้ 360 องศา สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของกรุงเทพฯ อย่าง พระปรางค์วัดอรุณฯ, พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยูรฯ และสะพานพุทธ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมโยงจากฝั่งธนบุรี มาที่คลองโอ่งอ่าง น าคณะจักรยานจากถิ่นมอญเข้าสู่ฝั่งพระนคร ย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงที่ต่อจากคลองบางลำพู ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ปลายคลองไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้วัดบพิตรพิมุข เป็นช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านเรียก “คลองโอ่งอ่าง” เพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญและชาวจีนในสมัยก่อน ในปัจจุบันเป็นย่านการค้าสำคัญอยู่ใกล้กับพาหุรัดและส าเพ็ง จึงนับได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ที่นักปั่นจากถิ่นมอญได้มาถึงจุดที่ในอดีตชาวปทุมธานีได้นำสินค้าเครื่องปั้นดินเผามาขายบริเวณที่แห่งนี้
นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ผู้อำนวยการ ททท.ส านักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงล้อ ราง เรือ ลดการใช้พาหนะส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดและลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้สามารถสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยที่มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจเช่นย่านชุมชนกุฎีจีน วัดประยูร สะพานพุทธ รวมถึงคลองโอ่งอ่างที่อยู่ใกล้เคียง สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
saichon
saichon677@gmail.com
Previous post มหกรรมรวมพลคนท่องเที่ยวมหกรราม” รวมพลคนท่องเที่ยวจับมือไว้แล้วไปเที่ยวกันจับมือไว้แล้วไปเที่ยวกัน “
Next post กรมการท่องเที่ยว เปิดอบรม Upgrade บัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ฟรี!รุ่นสุดท้าย