สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

ครบรอบ 19 ปี กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 28 สิงหาคม 2564

Posted On By saichon
0 0
Read Time:3 Minute, 26 Second

ครบรอบ 19 ปี กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 28 สิงหาคม 2564

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะพระศุภนิมิตมิ่งมงคลปัญญาบารมี ณ กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 19 ปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี
ที่ผ่านมา และการจัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การให้บริการออนไลน์ และการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ” และได้เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมแสดงความยินดีผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยว

 

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในปีนี้กรมการท่องเที่ยวได้มีการปรับแผนการทำงาน
เพื่อตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต และผลงานของกรมการท่องเที่ยวเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนและสังคม ซึ่งงานหลายอย่างได้กลายเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานหรือพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย (Safety Zone) โครงการท่องเที่ยวสีขาว (White Tourism) การพัฒนาออกแบบอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ในด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย กรมการท่องเที่ยวได้ปรับเงื่อนไขการคืนเงินจูงใจ (Incentive) ให้กับกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ทำให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศสามารถเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยได้ แม้ว่าจะเป็นช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 โดยกรมการท่องเที่ยว
ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทำคู่มือ แนวทาง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ด้วย

อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การประสานงานการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวติดต่อประสานงาน เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เพื่อจะพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคทั้งอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ให้ดีขึ้น

สำหรับการสร้างมาตรฐานให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การทำเกณฑ์ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) มาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อสุขภาพ (Healthy Home Stay) และการนำเที่ยวโดยบริษัทนำเที่ยว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้
เปิดโอกาสให้บริษัทนำเที่ยวได้ร่วมทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรไทยและกัญชา โดยคาดว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงจะสามารถเปิดเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น

ก้าวต่อไปในการทำงานด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว มีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ให้สามารถกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของการท่องเที่ยวในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมสร้าง Product ใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้มากขึ้น เช่น สตูดิโอชุมชน การทำ Tourism Model Canvas เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะนำ BCG Model มาประยุกต์กับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการท่องเที่ยว ซึ่ง BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อต้องการให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น

จะเห็นได้ว่างานด้านการท่องเที่ยวยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ ยังมีอีกหลายแหล่งท่องเที่ยวที่รอการพัฒนา ซึ่งผมเชื่อว่ากรมการท่องเที่ยวมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์และยั่งยืน พร้อมทั้งทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ในทุกมิติ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยวในปีนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 กรมการท่องเที่ยวยังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่อง คือ กรมการท่องเที่ยวได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรมความโปร่งใสอยู่ในระดับดีเด่น ด้วยคะแนน 96.69 จัดอยู่ในอันดับที่ 14 จาก 200 กว่าหน่วยงานทั่วประเทศ แสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รักและสามัคคีที่จะช่วยกันสร้างความเป็นองค์กรมาตรฐาน

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
saichon
saichon677@gmail.com
Previous post ล็อต 4 สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยประสาน กระทรวง สธ กรมควบคุมโรค ขอวัคซีนฉีดไกด์ อีก 153 คน
Next post รมต.ท่องเที่ยวเผย ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เป็นเข็มทิศนำทางให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “ พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน (Building Forward For A better Future for All)”