สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

0 0
Read Time:1 Minute, 3 Second


นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม
ชุดใหม่ที่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี .. 2561 ถึง..2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ เป็น นายกสมาคมฯ

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 10 คน และประธานฯเสนอให้ดำรงตำแหน่ง ดั้งนี้

1 นายวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ เป็น อุปนายก คนที่ 1

2 นางสร้อยนภาพันธุ์คง เป็น อุปนายก คนที่ 2

3 นายธวัชชัย ชื่นสวัสดิ์ เป็น อุปนายก คนที่ 3

4 นายสมชาติ อังกาบสี เลขาธิการ

5 นายเพียร หยดย้อย เหรัญญิก

6 นายสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา นายทะเบียน

7 ..กุสุมา นงค์พรหมมา ประชาสัมพันธ์

8 ..อรทัย เทิดนามวงศ์ ปฎิคม

9 นายปราโมทย์ แช่มโกศล กรรมการบริหาร

10 ..รุจาทร อนันต์กาญจนกิจ กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1 นายองอาจ อกอุ่น

2 นายเทิดศักดิ์ ตั้งกิจตรงเจริญ

3 นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์

4 นายยุทธนา กล่อมดี

5 นายสุกิจ อ๋องสกุล

6 นายณัฏฐ์เดช สุยะดิษฐ

7 นายพีรพล อ่อนลำยอง

8 นายสนั่น อินตะมนต์

9 นายสมเจตน์ ใจแช่มชื่นดีเลิศ

10 นายชูเดช สุขอร่าม

* ฯลฯ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
admin
ponkanok.cbs@gmail.com
Next post เกี่ยวกับเรา