สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

ขุดรากถอนโคน! กรมการท่องเที่ยว จับมือสมาคมมัคคุเทศก์ฯ-ภาคีแก้ปมไกด์เถื่อนอย่างยั่งยืน

Posted On By admin
0 0
Read Time:3 Minute, 26 Second

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกรมการท่องเที่ยว และภาคีภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วางแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อไม่ให้ไกด์เถื่อนหวนกลับมาก่อเหตุอีก หลังจากผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

คุณไพศาล ซื่อธานุวงศ์ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้ร่วมกันหารือกับกรมการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ครั้งที่1/2563 โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องแถลงข่าว กรมการท่องเที่ยว เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (9 มี.ค. 63)

โดยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า สำหรับการหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางกรมการท่องเที่ยว ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางมัคคุเทศก์เป็นจำนวนมาก ถึงผลกระทบจากไกด์เถื่อนต่างชาติ ที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ทำให้มัคคุเทศก์ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ประกอบกับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศน้อยลง จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งระบบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในวันนี้ ทางกรมการท่องเที่ยว จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยว ,ตำรวจท่องเที่ยว ,สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ,สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือATTA และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เข้ามาหารือแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ไกด์เถื่อนต่างชาติในทุกตลาดกลับเข้ามาก่อเหตุได้อีก หลังจากผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ด้านคุณไพศาล กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ตนเองในฐานะกรรมการของสมาคมมัคคุเทศก์ฯ จึงอยากเสนอให้ภาครัฐ และเอกชนหันมาร่วมกันบริหารจัดการไม่ให้ไกด์เถื่อนกลับเข้ามาก่อเหตุได้อีก รวมถึงเสนอให้จัดการอบรมด้านกฎหมายให้กับมัคคุเทศก์ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เพื่อบูรณาการร่วมกันปราบปรามไกด์เถื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้ขอความอนุเคราะห์จากทางกรมการท่องเที่ยว ให้ช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาให้ทางผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ค้างจ่ายค่าจ้าง และค่าสำรองจ่ายในการทำทัวร์ให้กับมัคคุเทศก์อีกด้วย

เช่นเดียวกับ คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ว่า อยากให้ภาครัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาให้ทางผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ค้างจ่ายค่าจ้าง และค่าสำรองจ่ายในการทำทัวร์ให้กับมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งเตรียมเสนอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปแก้ไขอนุบัญญัติข้อบังคับต่างๆ รวมถึงปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ยังอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเยียวยามัคคุเทศก์บางส่วนในสถานการณ์ขณะนี้ ด้วยการจัดอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเป็นกรณีพิเศษ โดยมีการให้เบี้ยเลี้ยง ทั้งค่าอาหาร และค่าเดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ รวมถึงการผลักดันเรื่องของสถาบันการเงิน ให้ผ่อนผันการชำระหนี้โดยปลอดเงินต้น และดอกเบี้ยในช่วงนี้ พร้อมทั้งจัดให้มีสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในสถานการณ์ขณะนี้ คนละ 200,000 บาท พร้อมทั้งพักการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยในช่วงปีแรก และให้ไปคิดในปีที่​2 เพื่อเยียวยาให้กับมัคคุเทศก์ได้ผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติในช่วงนี้ไปก่อน

ทั้งนี้ ทางรองอธิการบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับข้อเสนอไว้ เพื่อทำรายงานให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
admin
ponkanok.cbs@gmail.com
Previous post เจรจาเป็นผล! ออมสินยื่นมือช่วยปล่อยเงินให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกู้
Next post ใครๆ ก็กู้ได้! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชงออมสินลดเงื่อนไขกู้เงิน