สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Day: 14 April 2020

อย่าสิ้นหวัง! นายกมัคคุเทศก์ฯ แนะลงเลขที่บัตรไกด์ยื่นอุทธรณ์ “เราไม่ทิ้งกัน”

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย แนะให้กรอกเลขที่บัตรไกด์ เพื่อยื่นอุทธรณ์รับสิทธิเยียวยาในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้งในวันที่ 19 เมษายนนี้ https://web.facebook.com/362339707461360/videos/288188898838824/