สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Day: 6 July 2023

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ

5 กรกฎาคม 2566 – ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ห้องแมนดาริน A