สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Day: 8 August 2023

เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (14th Thailand Tourism Awards 2023) หรือ รางวัลกินรี ททท. รายการนำเที่ยว ของ บริษัท ไทยบัสฟู้ดทัวร์ จำกัด (Thai Bus Food Tour Co., Ltd.)

27 กรกฎาคม 2566 – คุณ วิโรจน์สิตประเสริฐนันท์  ประธานที่ปรึกษาสมาคม  เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย