สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

ล็อต 4 สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยประสาน กระทรวง สธ กรมควบคุมโรค ขอวัคซีนฉีดไกด์ อีก 153 คน รวมไกด์ได้วัคซีนแล้วเกือบ 1 พันคน