สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Video

รมว.ท่องเที่ยวฯช่วยด้วย! นายกมัคคุเทศก์ฯ ชงให้เยียวยา-จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ ในช่วง นทท.น้อย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคไรนา สายพันธุ์ใหม่2019 ได้ส่งผลให้ประเทศจีนออกข้อกำหนดยุติกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลกระทบให้มัคคุเทศก์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งหมดอยู่ในภาวะว่างงานทันที