สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

Day: 19 March 2020

สัญญาณยังแผ่ว! นายกมัคคุเทศก์ฯ เร่งรัฐเยียวยาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าติดตามความคืบหน้ามาตรการเยียวยาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลังประสบวิกฤติอย่างหนักถึงขั้นต้องให้พนักงานพักงาน จากเหตุการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย