สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Loading

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย   ช่วงก่อตั้งสมาคม   นับแต่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล